Atvērtie izglītības resursi

Cienījamie projekta tīmekļa vietnes lasītāji.
Lasot šo lapu, lūdzu, ņemiet vērā, ka projekts tika īstenots pandēmijas laikā, ko mēs nebijām paredzējuši. Komunikācijas grūtības, kā arī nepieciešamība veikt citus ar pandēmiju saistītus uzdevumus apgrūtināja plānotās tulkošanas sistēmas īstenošanu. Tāpēc liela daļa sagatavoto materiālu tiek tulkota, izmantojot elektroniskos tulkotājus.
Šis rīks ir liels sasniegums digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanas jomā, taču tas vēl nav nevainojams.
Mēs atvainojamies lietuviešu un latviešu, kā arī angliski runājošajiem lasītājiem par valodas kļūdām, kas sastopamas tulkotajos materiālos. Kopā ar Lietuvas un Latvijas partneriem mēs tos sistemātiski likvidēsim.
Neraugoties uz šo trūkumu, mēs iesakām izlasīt Atvērtie izglītības resursi. Tas patiešām ir tā vērt

 

1) Projekta dalībnieku izstrādātās lasīšanas veicināšanas metodes

 1. Daiļliteratūras lasīšana un izpratne angļu valodā.
 2. Konkursa nolikums "Maza grāmata - mazs stāsts"
 3. LASĪŠANAS PROGRAMMA "Man patīk, ja kāds man lasa priekšā
 4. Lasītprasmes attīstīšana. Praktiski uzdevumi
 5. Maģiskais grāmatu spēks
 6. STANISŁAW LEM - CILVĒKS , KURŠ IZGUDROJA NĀKOTNI
 7. TEĀTRA MĀKSLA KĀ LASĪTPRASMES VEICINĀTĀJA
 8. ALYTUS ARODAPMĀCĪBAS CENTRA BIBLIOTĒKA
 9. Grāmatas prezentācijas metode - Ko domāja kamene
 10. Grāmatas prezentācijas shēma
 11. Kā ieinteresēt bērnus par pasakām
 12. Kā mudināt skolēnus lasīt grāmatas
 13. Lasīšanas būtība
 14. Lasīšanas stratēģijas, izmantojot Google Earth
 15. Lietuvā izmantotās metodes, kā mudināt skolēnus lasīt grāmatas
 16. Metodes individuālās lasīšanas veicināšanai
 17. Mikrotik akadēmija un lasīšanas veicināšana
 18. Pavasara dzejas festivāls
 19. Pētnieciskā darba rakstīšana - efektīva lasīšanas popularizēšanas metode
 20. Projekts - Šeit ir Dzukija. Šeit ir mana zeme
 21. Vārdu krājuma palielināšana - Datori un tehnoloģijas
 22. Vasara ar grāmatu
 23. Angļu valodas stunda - grāmatas un lasīšana - Beata Harasim
 24. Ar rokām darināts papīrs - kā tiek iegūts ar rokām darināts papīrs
 25. Bērnu mācīšana lasīt, izmantojot Glenna Domana metodi
 26. Bibliotekas darba organizācija Elektronikas un Informācijas tehnoloģiju skolu kompleksā Giżycko
 27. Dzejnieks Rainis 12 mēneši
 28. Grāmata, kas palīdz Tev būt
 29. Grāmatu popularizēšana - Silva Rerum + film + presentation
 30. Jelgavas Tehnikuma biblioteka
 31. Kā iepazīt un iemīlēt lasīt grāmatas
 32. Lapsa un vārna - interaktīvs stāsts
 33. Lasīšana kā ikdienas ieradums
 34. Lasīšanas prasmju attīstīšana, pamatojoties uz publikāciju- Lasītāju skaits – jauna kvalitāte
 35. Lasīšanas izglītība rajona pedagoģiskajā bibliotēkā Gizycko
 36. Lasīšanas izglītības stratēģijas un metodes, ko izmanto Gizycko pašvaldības bērnudārzā Nr 4
 37. Lasīšanas izglītības stratēģijas, kas tiek izmantotas Elektronisko un informācijas tehnoloģiju skolas kompleksā Gizycko
 38. Lasisanas stunda
 39. Lasīt grāmatu Olivers Tvists - autors Čārlzs Dikenss
 40. Nodarbības plāns
 41. Obligātā lasāmviela skolā - ciešanas vai prieks
 42. Pedagoģiskie un psiholoģiskie lasīšanas aspekti 1
 43. Pedagoģiskie un psiholoģiskie lasīšanas aspekti 2
 44. Pirmsskolas vecuma bērni no Rydzewo + film + presentation
 45. Sapņu tēma un tās funkcijas skaņdarbā
 46. Sarkangalvīte - bilžu stāsts
 47. SLEEVEFACE - Ģērbieties grāmatā
 48. TOP 10 literatūras darbi, kurus vērts zināt
 49. Vai radošā rakstīšana palīdz lasīt ar izpratni
 50. ŽŪRIJA BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN VECĀKIEM

2) Apmācībām izstrādātie mācību resurs

 

 1. Bibliotekas darba organizācija Elektronikas un Informācijas tehnoloģiju skolu kompleksā Giżycko
 2. Bibliotēkas organizācija pašvaldības bērnudārzā Nr 4 GizyckoLasīšanas izglītība rajona pedagoģiskajā bibliotēkā Gizycko
 3. Bibliotēku nakts
 4. Kā to dara Zviedrijā
 5. Kopējais lasīšanas līmenis Polijā
 6. Lasīšanas ietekme uz intelektuālo attīstību
 7. Lasīšanas izglītība rajona pedagoģiskajā bibliotēkā Gizycko
 8. Lasīšanas izglītības stratēģijas un metodes, ko izmanto Gizycko pašvaldības bērnudārzā Nr 4
 9. Lasīšanas izglītības stratēģijas, kas tiek izmantotas Elektronisko un informācijas tehnoloģiju skolas kompleksā Gizycko
 10. Lasīšanas prasmju apguve Polijas skolā
 11. Lasīšanas prasmju attīstīšana, pamatojoties uz publikāciju- Lasītāju skaits – jauna kvalitāte
 12. Nacionālā lasīšanas attīstības programma Polijā
 13. Nacionālās izglītības komisijas vārdā nosauktais Elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu komplekss Giżycko - Skolas prezentācija
 14. Pašvaldības bērnudārzs No 4 Giżycko
 15. Polijas skolās izmantotās lasīšanas izglītības metodes
 16. Jāņa Pāvila II sākumskola Rydzewo
 17. Valsts mēroga lasīšana
 18. Visa Polija lasa bērniem
 19. (DIBELS Next) tests rakstpratības novērtēšanai un atbalsta pasākumu noteikšanai
 20. Decade of Change
 21. Digital infrastructure in Lithuanian schools
 22. Digital Tools For Improved Reading Skills
 23. Efektīvas stratēģijas lasītprasmes veicināšanai
 24. Effective strategies to promote literacy
 25. Encouraging creative reading
 26. Engaging reading in the library
 27. Lasītprasme – panākumu atslēga
 28. PIRLS Pētījuma rezultātu izmantošana lasītprasmes veicināšanai
 29. READING STRATEGIES
 30. Reading strategy cards
 31. READING with TECHNOLOGY
 32. VALODAS POLITIKA un LASĪŠANA

 

3) Lasīšanas veicināšanas stratēģijas skolās

 

 1. Alytas Dainavas proģimnāzijā LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS STRATĒĢIJA BIBLIOTĒKĀ
 2. Alytijas Dzūkijas skola Skolas bibliotēkas īstenotās lasīšanas veicināšanas stratēģijas
 3. Alytijas Dzūkijas skola - Skolas stratēģija skolēnu lasīšanas veicināšanai
 4. Jauna lasīšanas izglītības stratēģija Rydzewo Svētā Jāņa Pāvila II pamatskolā
 5. Jauna lasīšanas veicināšanas stratēģija Gižičko elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu kompleksā
 6. JELGAVAS TEHNIKUMA BIBLIOTĒKAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
 7. LASĪŠANAS STRATĒĢIJAS Rīgas Lietuviešu vidusskola
 8. Latvijas partneru ieteikumi
 9. Leteikumi lasīšanas intensitātes palielināšanai Alītas pilsētā
 10. Municipālais bērnudārzs Nr. 4 Giżycko LASĪŠANAS PROGRAMMA - Man patīk, ja kāds man lasa priekš
 11. Polijas partneru sniegtie ieteikumi iestādēm
 12. RĪGAS 93. VIDUSSKOLA Bibliotēkas stratēģija
 13. Stratēģija grāmatu lasīšanas intensitātes palielināšanai Alytas Dainavas proģimnāzijā
 14. APRC BIBLIOTĒKAS RĪCĪBAS PLĀNS

 

4) Citi atvērtie izglītības resursi

 

 1. Kādi Zviedrijā ieviesti lasīšanas pasākumi jāpiemēro Polijā, Lietuvā un Latvijā
 2. Skolotāji par lasīšanas veicināšanas metodēm
 3. Skolotāju izteikumi, kas ilustrē saikni starp lasītāju loku, jauninājumiem un bagātību
 4. Vai -Valsts mēroga lasīšana - palielinās lasītāju skaitu
 5. Vai -Bibliotēku nakts - izraisīs lasīšanas pieaugumu
 6. Vai Bibliotēku nakts izraisīs lasīšanas pieaugumu Skolotāju viedokļi
 7. Vai fonda - ABC XXI visa Polija lasa bērniem- aktivitātes palielinās lasītāju skaitu Polijā
 8. Vai fonda -ABC XXI visa Polija lasa bērniem - aktivitātes palielinās lasītāju skaitu Polijā

 5) Jelgavas konference

 1. Grāmatas nozīme manā dzīvē -pieredzes stāsti Jelgavas Tehnikuma izglītojamie
 2. Grāmatu lasīšana – sevis izzināšanas process Guna Alksne
 3. Jelgavas konferences apraksts
 4. Lasīšana kā komandas darbs - Inga Gredzena
 5. Lasītprasmes attīstīšana - Anastasija Sidoruka
 6. LASĪTPRASMES PILNVEIDOŠANAS CEĻŠ JELGAVAS TEHNIKUMĀ Ingrīda Arone
 7. LASĪTPRASMES VEICINĀŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ Jana Mackēviča
 8. Prezentacija Konference 28.04.2022. Sanda Vanaga
 9. ZAĻENIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKA- Dace Vācere

6) Konference Gizycko

 1. Gižičko rajona pedagoģiskās bibliotēkas 70 darba gadi
 2. Jauna lasīšanas attīstības stratēģija - Polijas partneri
 3. Latvijas partneru ieteikumi
 4. Lietuvas partneru ieteikumi
 5. MOTĪVI un METODES
 6. Nosaukums plakāts konferencē
 7. Polijas partneru sniegtie ieteikumi iestādēm

 7) Konference Alytus

 1. Alytus conference description 22-06-2022
 2. How 'Children's Land' brings books and their creators closer to children
 3. MOTIVES and METHODS - i.e. why we wanted to do this project and how we did it.
 4. poster
 5. Reading to dog is an easier way for a child to be friends with a book
 6. THE READER'S PATH - CURVES, MOUNTAINS, BUMPS

Atvērtie izglītības resursi

Skolotāji ļoti bieži sagatavo mācību stundu, strādājot vairākas stundas, bet bieži šis darbs prasa vairākas nedēļas vai mēnešus. Žēl, ka šie centieni tiek izmantoti tikai vienu vai vairākas reizes gadā. Ja skolotāja darba rezultāts ir elektroniska datne, tad interneta laikmetā skolotājs to var dalīties ar citiem skolotājiem. 

Apmaiņā šis skolotājs var izmantot līdzīgus produktus, kurus ražo citi skolotāji. 

Tādējādi var izveidot atvērtus izglītības resursus.

 

Atvērtie izglītības resursi (OER) - vispārpieņemts nosaukums visiem izglītības resursiem, kas ir pilnībā atklāti pieejami, izmantojot bezmaksas licencēšanu vai pārsūtīšanu publiski pieejamam, un ir pieejami ar jebkādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību (Wikipedia)


Polijā ideju par atvērtu izglītības resursu izveidi (cita starpā) izstrādā Atvērtās izglītības koalīcija[1]

 

http://koed.org.pl/?lang=pl;

http://koed.org.pl/en/

Atvērtās izglītības koalīciju izveidoja 4 izglītības un zinātnes nozares institūcijas: Mūsdienu Polijas fonds, ICM UW, Polijas bibliotekāru asociācija un Wikimedia Poland asociācija. Katru gadu koalīcijai pievienojas vairāk iestāžu un organizāciju. Patlaban, t.i., ( 2020. gada 1. martā ), koalīciju veido 40 organizācijas.

Atvērtās izglītības koalīcijas misija ir atbalstīt atvērtu izglītības, zinātnes un kultūras resursu radīšanu un popularizēt ar tiem saistīto labo praksi un rīkus. 

Atvērtie izglītības, zinātniskie un kultūras resursi, ko piedāvā Atvērtās izglītības koalīcija, ir plaši izprotamas sociālās aktivitātes produkti. Tie ir pieejami tādā veidā, kas garantē brīvu un bezmaksas piekļuvi ikvienam, tiesības kopēt, atkārtoti izmantot: apstrādāt, pārveidot un remiksēt jebkuram mērķim, atbalstot cilvēka un mūsu kopienu individuālo attīstību.

Uz atvērtiem resursiem balstīta izglītība, zinātne un kultūra izlīdzina mūžizglītības iespējas, demokratizē zināšanas, veicina to izplatīšanu un attīstību; veido pilsonisko sabiedrību un sociālo kapitālu, ietekmē pasaules inovatīvo spēju un vienlaikus atvieglo dažādu resursu izmantošanu tiem, kuri to nevar atļauties, dod viņiem sociālo progresu ”.

Šī portāla apakšlapā “ Koalīcijas projekti” ir saites uz ļoti bagātīgu atvērto izglītības resursu kompleksu no izglītības, zinātnes un kultūras.

http://koed.org.pl/?page_id=6505&lang=pl

Īpaši iesakām sadaļu “Bezmaksas lasīšana”. Tā ir interneta bibliotēka, kuru kopš 2007. gada vada Mūsdienu Polijas fonds. Tās resursi ietver klasiskus darbus poļu un pasaules literatūras, vairums no tiem poļu, kā arī mūsdienu darbiem, kas ir pieejami saskaņā ar bezmaksas licenci . Patiešām, ir daudz ko lasīt un klausīties, jo noteikts skaits darbu tiek izpildīts skaņas versijā.

Lietuviešu lasītāji šeit atradīs tādus slavenus autorus kā " Vincas Kudirka , Antans Baranauskas , Antans Kriščiukaitis-Aišbė , Mykolas Palionis vai Adomas Mickevičius (!).

Diemžēl šajā krājumā nav atrasts neviens darbs latviešu valodā vai rakstnieki no šīs valsts (piebildīsim, ka tas vēl nav atrasts).

https://wolnelektury.pl/katalog/

 

Sadaļā MEDIJAS IZGLĪTĪBA ir izglītības pakalpojums, kas satur vairāk nekā 200 scenārijus, vingrinājumus un materiālus mediju izglītībai.

Atklāti izglītības resursi lasīšanas izglītības jomā vēl ir jāattīsta.

Ievērojams skaits atvērto izglītības resursu lasīšanas izglītības jomā (vai saites uz tiem) ir atrodams Varšavas Izglītības attīstības centra vietnē, kurš 2014.-2018. Gadā šajā jomā bija intensīvi aktīvs.

Saite uz šiem resursiem

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/

Lielu skaitu atvērto izglītības resursu var atrast arī šīs iestādes izveidotajā izglītības portālā SCHOLARIS.

Pēc saukļa "lasīšana" tiek parādīti 140 dažādu veidu resursi, taču rūpīga to pārbaude dažkārt norāda uz pilnīgu saiknes trūkumu ar lasīšanas izglītību, ir arī periodiski resursi. 

 

http://scholaris.pl/

Šī projekta dalībnieki izstrādās vismaz 50 atvērtus, ilustrējot:

1) lasītprasmes mācīšana dažādu priekšmetu stundās,     

2) grāmatu lasīšanas popularizēšanas stratēģijas skolās, bērnudārzos un pieaugušo vidū,     

3) topošo vecāku audzināšanas metodes, lai attīstītu viņu pašu lasīšanas intereses,     

4) vērtīgu literāru darbu popularizēšana, iekļaujot autorus no Polijas, Lietuvas un Latvijas.     

Projekta dalībnieku izstrādātie atvērtie mācību resursi nacionālajās valodās tiks tulkoti lietuviešu, latviešu, poļu un angļu valodās.

Viņi pakāpeniski parādīsies šajā vietnē, un paredzams, ka lielākais to skaits tiks parādīts 2022. gada pavasarī. 

Mēs centīsimies tos ievietot citos izglītības portālos Lietuvā, Latvijā un Polijā.

Mēs ceram, ka projekta dalībnieku atvērtie izglītības resursi būs noderīgi lasīšanas izglītības vadīšanai daudzās partnervalstu skolās un uzlabos lasītāju loku.

 

Šīs aktivitātes palielināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu bērniem piemērotus apstākļus sociālajai attīstībai un mūsu valstīm - ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

 

 

2024 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.