KONFERENCES

Konferenču organizēšana ir viena no metodēm, ar kuras palīdzību tiks izplatīti projekta rezultāti un padarīti pieejami projekta rezultāti citām ieinteresējošajām  institūcijām. Projekta ietvaros tiks organizētas trīs konferences, kurās katrā piedalīsies vismaz 100 cilvēki, kas projektā nav iesaistīti. Tie būs skolotāji un skolu vadība no citām vietējā reģiona skolām, vietējās varas iestādes, vecāki un topošie vecāki.

Konferences laikā tiks apskatītas šādas problēmas:

1. lasīšanas nozīme valsts un indivīda ekonomiskajā un sociālajā attīstībā,

2. lasītāju skaits attiecīgajā valstī salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm.

3. lasītāju skaits partneru skolās,

4. saikne starp lasītāju skaitu un IKP pieaugumu uz vienu iedzīvotāju, novatoriskumu un mūžizglītības intensitāti,

5. projekta gaita,

6. sasniegtie projekta rezultāti, ieskaitot:

a) 50 projekta dalībnieku izstrādātie atvērtie izglītības resursi, kas ilustrē novatoriskas studentu lasīšanas izglītības metodes,

b) 10 komandu izstrādātas jaunas skolu stratēģijas studentu lasītprasmes vadīšanai,

c) 10 komandu izstrādāts jauns skolas bibliotēkas darbības modelis partnerorganizācijās,

d) izstrādāti ieteikumi vietējām un valsts iestādēm, norādot uz lasītāju skaita pieauguma vajadzībām.

7. metodes, kā citi var izmantot projekta sasniegumus.

Konferenču organizēšana

Lp.

Vadošā organizācija

Valsts, kurā notiks darbība

termiņš

Dalībnieku skaits

1

Pašvaldības bērnudārzs Nr. 4 Gižycko,

Rajona izglītības attīstības centrs Gižičko

Polija

5.05.2022

100

2

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA

Lietuva

22.06.2022

100

3

Jelgavas Tehnikums

Latvija

28.04.2022

100

Foto no konferences, kas notika Alytā kopā ar pieteikuma iesniedzēju

Pēc konferences organizēšanas tiks prezentēts detalizēts konferences apraksts kopā ar pasākuma laikā prezentētajiem materiāliem.

Jelgavas konference
 1. Grāmatas nozīme manā dzīvē -pieredzes stāsti Jelgavas Tehnikuma izglītojamie
 2. Grāmatu lasīšana – sevis izzināšanas process Guna Alksne
 3. Jelgavas konferences apraksts
 4. Lasīšana kā komandas darbs - Inga Gredzena
 5. Lasītprasmes attīstīšana - Anastasija Sidoruka
 6. LASĪTPRASMES PILNVEIDOŠANAS CEĻŠ JELGAVAS TEHNIKUMĀ Ingrīda Arone
 7. LASĪTPRASMES VEICINĀŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ Jana Mackēviča
 8. Prezentacija Konference 28.04.2022. Sanda Vanaga
 9. ZAĻENIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKA- Dace Vācere
Konference Gizycko
 1. Gižičko rajona pedagoģiskās bibliotēkas 70 darba gadi
 2. Jauna lasīšanas attīstības stratēģija - Polijas partneri
 3. Latvijas partneru ieteikumi
 4. Lietuvas partneru ieteikumi
 5. MOTĪVI un METODES
 6. Nosaukums plakāts konferencē
 7. Polijas partneru sniegtie ieteikumi iestādēm 
Konference Alytus
 1. Alytus conference description 22-06-2022
 2. How 'Children's Land' brings books and their creators closer to children
 3. MOTIVES and METHODS - i.e. why we wanted to do this project and how we did it.
 4. poster
 5. Reading to dog is an easier way for a child to be friends with a book
 6. THE READER'S PATH - CURVES, MOUNTAINS, BUMPS

 

2024 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.