PROJEKTA SANĀKSMES

Projekta īstenošanas laikā notiks 4 projekta sanāksmes. Katrā sanāksmē piedalās četras personas no pieteikuma iesniedzēja iestādes, tas ir, Gižicko rajona izglītības attīstības centra (iestādes direktors, projekta koordinators, persona, kas glabā projekta dokumentāciju, persona, kas atbild par projekta finansēm), un vismaz viena persona, kas pārstāv katru partneris. Projekta sanāksmju laikā tiek izstrādāti lēmumi par projekta ieviešanas metožu noteikšanu, kā arī veikto darbību novērtēšana. Sanāksmes tiek izmantotas, lai iepazīstinātu partneriestāžu vadību, kas parasti nepiedalīsies apmācībās, ar bibliotēku infrastruktūru un esošajām partneru vadītajām lasīšanas izglītības ieviešanas stratēģijām. 

spotkanie projektowe

Projekta sanāksme Nr. 1

Organizators: Rajona izglītības attīstības centrs Gižycko,

Vieta: Giżycko, rajona izglītības attīstības centrs

Termiņš: no 16. līdz 17.10.2019 

Sanāksmes darba kārtība

Projekta īstenošanas veida apspriešana. Līgumu parakstīšana starp pieteikuma iesniedzēju iestādi un partneriem. Projekta aktivitāšu finansēšanas un dokumentēšanas metodes izveidošana. Apspriežam pirmo apmācības kursu vadīšanas metodes Alītas apgabalā, Lietuvā no 2020. gada marta līdz aprīlim. Partneru prezentācija no Džidžko. Īsi apmeklējumi pie atsevišķiem partneriem, diskusija par veidu un metodēm, kā partneri organizē lasīšanas izglītību. Prezentācija par Giżycko partneru skolu bibliotēkām. Publiskās bibliotēkas apmeklējums.

Sanāksmes Nr. 1 apraksts

Projekta sanāksme Nr. 2

Organizators: Dzūkijas skola Alītā,

Vieta: Alytus - Dzūkija skola, citi partneri Alytus

Termiņš: 2020. gada 16.-17.

Sanāksmes darba kārtība

Iepazīstināšana ar Alītas vadītās apmācības novērtēšanas rezultātiem (tiks veikta vēlāk sarakstes veidā. Vēlreiz diskutējot par projekta ieviešanas veidu. Galīgais apmācības vadīšanas veida noteikšana. Projekta izplatīšanas metožu un aktivitāšu apspriešana) Atsevišķu partneru apspriešana par tālākizglītības kursiem, kas tiek organizēti Gižycko un kas plānoti 2020. gada septembrī - oktobrī. Apmeklējumi pie citiem partneriem Alītā, ieskaitot diskusiju par viņu lasīšanas izglītības vadīšanas veidu un metodēm. Partneru skolu bibliotēku prezentācija. Publiskās bibliotēkas apmeklējums. Alītā.

Sanāksmes Nr. 2 apraksts

Projekta sanāksme Nr. 3

Organizators: Rīgas 93. vidusskola.

Vieta: Rīga - Jelgava

Datums: 2021. gada 9.-10. septembris

Paredzētā sanāksmes programma.

Gižičko notikušo mācību novērtējuma prezentācija. Diskusija par projekta statusu, galvenajiem uzdevumiem un to, kā tie tika īstenoti. Diskusija par 2021. gada rudenī plānotajām mācībām Latvijā. Vizītes pie atsevišķiem Latvijas partneriem, pārrunājot viņu lasīšanas izglītības veidu un metodes. Partneru skolu bibliotēku prezentācija Rīgā. Rīgas publiskās bibliotēkas apmeklējums.

Sanāksmes Nr. 3 apraksts

Projekta sanāksme Nr. 4.

Organizē Dainavas Valsts ģimnāzija.

Vieta: Alytus

Datums: 7-8.04.2022.

Paredzētā sanāksmes programma

Apmācību izvērtēšana Alytus. ar projekta īstenošanu saistītie finanšu jautājumi. Atvērto izglītības resursu situācija. Apspriest veicamos uzdevumus: apmācības Gizycko 4.-6. maijā 2022. gadā, konferenču organizēšana katrā valstī, jaunas skolu lasīšanas attīstības programmas izstrāde, skolu bibliotēku attīstības programmas izstrāde, ieteikumu izstrāde iestādēm par nepieciešamajiem lasīšanas attīstības pasākumiem, visu partneru pasākumu īstenošanas grafika apspriešana.

Lasīšanas attīstības programmas prezentācija Svētā Jāņa Pāvila II pamatskolā. Lasīšanas veicināšanas programmas prezentācija Pašvaldības bērnudārzs Nr. 4, Gižicko .

Sanāksmes Nr. 4 apraksts

 

2024 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.