Mokymosi, mokymo ir mokymo veikla

Mācīšanās, mācīšana un apmācība, t.i., skolotāju apmācība, ir projekta galvenās darbības. Tajās piedalījās 50 cilvēki, no kuriem 5 pārstāvēja katru partneri.  Piedaloties apmācībās, skolotāji ir apguvuši prasmes, kas ļaus palielināt skolēnu izlasīto grāmatu skaitu.  Tas tiks panākts, attīstot skolēnu lasītprieku un lasītprasmes, kā arī veicinot un atbalstot bērnu un jauniešu lasīšanu.

Apmācību laikā notikusī pieredzes apmaiņa veicināja jaunas lasīšanas attīstības stratēģijas izstrādi atsevišķās skolās un jauna skolas bibliotēkas darbības veida definēšanu. Projekta rezultātā iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji izmantos un pilnveidos turpmākajā darbā.

Cerams, ka iesaistīto skolotāju un skolu tiešais piemērs mudinās citus skolotājus un citas skolas izmantot šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un rezultātus.

 

szkolenie 1

Skolotāji - projekta dalībnieki apmācību laikā Latvijā (Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā)

 

 

 

Datumi un apmācību sniedzēji

Nē.

Švino organizacija
 

Apmācības nosaukums

Valsts,

Apmācības veids

Pilsēta

Apmācības datums

Cilvēku skaits

1

Rajona Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar e-skolu kompleksu un citiem partneriem no Polijas

Lasīšanas izglītība un skolu un publiskās bibliotēkas Gižicko apriņķī

Polija

Attālā forma

Giżycko

A grupa

16.11-20.11.2020

B grupa

23.11-27.11.2020

50

(20+30)

2

Rigas 93.vidusskola; Rigas Lietuviesu vidusskola

Jeglavas Tehnikums

Lasīšanas kompetenču apguve Latvijas skolās

Latvija

stacjonarnie

(Ryga ir Jełgava)

20.-24. septembris

2021

50

3

Alytaus Profesionālās izglītības centrs sadarbībā ar Alytaus Dzūkijas skolu un Alytaus Dainavas proģimnāziju

Lasīšanas izglītība Lietuvā un skolu bibliotēku un publiskās bibliotēkas darbība Alītas

Lietuva

stacjonarnie

(Alytus, Viļņa)

8-12

Oktobris

2021

50

4

Rajona izglītības attīstības centrs sadarbībā

Lasīšanas veicināšana, kā arī skolas un publiskās bibliotēkas Gžičko rajonā

Polija

4-7.05.2022

50

loga
Detalizētimācību kursi

loga 1

Apmācība Giżycko


Temats: Lasīšanas izglītība Polijā un skolu un publiskās bibliotēkas Giżycko poviat

 

I modulis Digitālo kompetenču attīstība saskaņā ar "Pamatprincipu ietvarstruktūru digitālo kompetenču attīstībai un izpratnei Eiropā DIGCO MP"

Pieteikšanās lasīšanas izglītībai un bibliotēku darbam.

1. diena

8.00 -14.30

Kompetence 3. Satura veidošana. Satura izveide

Marcin Zaród

Rajona Izglītības attīstības centrā nodarbinātais eksperts

Kompetence 3. Satura integrācija un apstrāde

Kompetence 3. Autortiesību un licenču likumu ievērošana

Kompetence 3. Programmēšanas

Kompetence 4. Drošums. Aizsardzības instrumenti

Kompetence 4. Personas datu aizsardzība

Kompetence 4. Veselība

2. diena

8.00 -14.30

Kompetence 4. Drošība. Vides aizsardzība

Marcin Zaród

Rajona Izglītības attīstības centrā nodarbinātais eksperts

5. kompetence. Problēmu novēršanas

Tehnisku problēmu risināšana

5. kompetence. Problēmu risināšanai nepieciešamo vajadzību un rīku noteikšana

5. kompetence. Inovācija un radoša tehnoloģiju izmantošana.

5. kompetence. Digitālās kompetences trūkumu apzināšana

II modulis. Polijā īstenotas inovatīvas stratēģijas lasīšanas izplatīšanai bērnu un jauniešu vidū
III modulis. Giżycko poviat skolās īstenotās lasīšanas izglītības stratēģijas
IV modulis. Bibliotēku organizēšana Giżycko poviat, 3 skolu, pedagoģisko un publisko bibliotēku demonstrācija

3. diena

8.00 -11.00

Bibliotēkas organizēšana Giżycko Elektronisko un informācijas tehnoloģiju skolu kompleksā

Waldemar Bargiel

Elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu komplekss Giżycko

Metodes/stratēģijas, ko izmanto lasīšanas izglītībā Giżycko elektronisko un informātikas skolu kompleksā

11.30 -14.30

Rajona pedagoģiskās bibliotēkas organizēšana Rajona Izglītības attīstības centrā Giżycko

Grażyna Imporowicz

Novada Izglītības attīstības centrs

Lasīšanas izglītībā izmantotās metodes/stratēģijas Novada Izglītības attīstības centra novada pedagoģiskajā bibliotēkā

4. diena

8.00 -12.00

Lasīšanas ietekme uz iedzīvotāju sociālo un materiālo attīstību un valsts ekonomisko attīstību

Waldemar Bargiel,

Elektronikas un informācijas tehnoloģiju skolu komplekss Giżycko

Kazimierz Ambroziak

Giżycko rajona izglītības attīstības centrs

Lasītāju skaits Polijā

Lasīšanas prasmju izglītība Polijas skolās

Nacionālā programma lasīšanas attīstībai Polijā 2015.–2020. gadā

Izdevumā "LASĪTĀJU LASĪŠANAS KOMPETENCES – JAUNA KVALITĀTE" prezentētās skolēnu lasīšanas kompetenču attīstības stratēģijas

12.30 -14.30

Lasīšanas izglītības organizēšana Pašvaldības 4. bērnudārzā

Iwona Słowikowska

Pilsētas bērnudārzs Nr. 4 Giżycko

Skaitymo ugdymo metodai/strategijos, taikomi Gižycko savivaldybės darželyje Nr. 4

5. diena

8.00-12.00

Polijas skolās izmantotās izvēlētās lasīšanas izglītības metodes

Beata Harasim

Sākumskola Rydzewo

Kazimierz Ambroziak

Giżycko rajona izglītības attīstības centrs

Valsts mēroga lasīšanas kampaņas un iniciatīvas - "Nacionālais lasījums”

Valsts mēroga lasīšanas kampaņas un iniciatīvas - "Bibliotēku nakts"

Nacionalinės skaitymo kampanijos ir iniciatyvos - "Visa Lenkija skaito vaikams"

Polija lasa – Zviedrija lasa" – vai kā viņi to dara Zviedrijā".

12.30 -14.30

Bibliotēkas organizēšana Rydzewo sākumskolā

Katarzyna Kozłowska

Sākumskola Rydzewo

Rydzewo pamatskolā izmantotās metodes / stratēģijas lasīšanas izglītībā

 

Atvērtie izglītības resursi, kas saistīti ar pasniedzēju sagatavotajām apmācībām (pieejami apakšlapā "Atvērtie izglītības resursi").

Īstenotās darbības apraksts - lejupielādēt

Apmācību dalībnieku atsauksmes (pieejamas apakšlapā "Atvērtie izglītības resursi")

 

Mācības Rīgā un Jełgawa

loga 2

Latvijas skolās notiek lasīšanas kompetenču apmācība

 

1. DIENA - 20.09.2021

 

93. skola

8.00

13.00

Kā sākumskolā veicināt lasīšanu, kas skolēnam ir personiski nozīmīga?

Gunta Siliņa Jasukēviča.

 

Iespējas izmantot Dibels NEXT testu, lai novērtētu lasītprasmi un apzinātu atbalsta aktivitātes

Anda Mauriņa

 

Dažādu IT lietojumprogrammu izmantošanas iespējas lasīšanas paradumu apguvei un izglītošanai

Indra Siksaliete

 

Lasīšanas prasmju veicināšana 93. vidusskolā

Indra Siksaliete

 

Literatūras mācību grāmatu vērtēšana - Lasīšanas seminārs

   

Svešvalodas lasīšanas spējas attīstīšana (vācu)

Inga Volfa

 

Skolas bibliotēka – kā īpaša vieta lasīšanas prasmju attīstīšanā un lasīšanas paradumu veidošanā

   

Mācību līdzekļi lasīšanas un rakstīšanas apguvei 

Liene Valdmane

 

15.00-17.00

Rīgas Jauniešu centrs "Kaņieris"

Lasīšanas veicināšana Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris".

Centra darbinieki

 

8.00-12.00

 

 

 

2. diena - 21.09.2021

 

 

Lietuvas vidusskola

 

 

Lasīšanas veicināšana ar teātra starpniecību

Reinis Vējiņš

 

Skolotāju dalība atklātajā stundā "Teātra māksla"

Reinis Vējiņš

 

Lasītprasmes pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti

D. Potashova, S. Paula

 

Skolas bibliotēkas loma lasītprasmes attīstībā

D. Potashova, S. Paula

 

Rīgas Nacionālā bibliotēka

 

 

15.00 -17.00

Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotie projekti, kas vērsti uz lasīšanas paradumu veidošanu

Bibliotēkas darbinieki

 
 

 

 

 
 

3. DIENA - 22.09.2021

 

 
 

Raiņa un Aspazijas muzejs

 

 

8.00 -15.00

LU OESD, PIZA, PIRLS pētījumu novērtēšana un šo pētījumu rezultātu izmantošana lasīšanas veicināšanai

Antra Antra Ozola

Rita Kiselova - 

 

Latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas dzīve un darbs (film) .

Pracownicy Muzeum

 

Integratīva mācību metodika, lai mazinātu specifiskus lasīšanas traucējumus sākumskolas skolēniem"

"Lasīšana kā runas darbība",

"Lasīšanas apguves stratēģijas"

Anda Kauliņa

 
 

4. DIENA - 23.09.2021

 

 

8.00 -15.00

Darbība fonda "Ziedonis" ēkā

 

 

Radošā rakstīšana un citi lasīšanas paņēmieni

Iveta Ratinika

 

Lasīšanas novērtējums valsts eksāmenos - situācija Latvijā pēc 3. klases, pēc 6. klases, pēc 9. klases

Kaspars Špūle

 

Latvijas rakstnieku un dzejnieku muzeju izmantošana jauniešu lasīšanas veicināšanai - muzejpedagoģija. Izglītojoši pasākumi O. Vācieša muzejā un Akuratera muzejā.

Muzeja darbinieki

 
 

5. DIENA - 24.09.2021

 

 
 

Tehnikums Jelgava

 

 

8.00-14.00

Skolotāju prezentācijas / lekcijas par lasītprasmes veicināšanu

Skolu skolotāji

 

Prezentācija par Tehnikumu Jelgavā + ekskursija skolā (bibliotēka, mācību telpas, laboratorijas, darbnīcas)

Skolu skolotāji

 

Lasīšanas veicināšana Jelgavas pašvaldības bibliotēkā

Bibliotēkas darbinieki

 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinīts" veiktā lasījuma popularizēšana

Bibliotēkas darbinieki

 

 

Pabeigtās darbības apraksts (lejupielādēt)

Apmācību vērtēšana – Apmācību dalībnieku pārdomas (lejupielādēt)

 

Apmācība Alītas pilsētā

loga 3

Lasīšanas izglītība Lietuvā un skolu bibliotēku un publiskās bibliotēkas darbība Alītas

 

Apmācību vieta:

Skola Kurnėnai Lauris Radziukynas,

Draudzības iela 2, Kurnėnai, LT-64233 Alytus r.

Apmācību programma

 

1. diena 2021-11-08

9:00 – 10:00

Skolas prezentācija Kurnēnā

Dainava

10:00 – 11:00

Apmācība (I modulis) "Lietuvas skolu digitālā infrastruktūra: IT iespējas un ieviešana"

Kęstutis Viselga

11:00 – 12:00

Apmācība (II modulis) "Radošās lasīšanas stratēģijas"

Nijolė Amšiejienė,

13:00 – 14:30

Lasīšanas izglītības īstenošana skolā un bibliotēkā Profesionālās izglītības centrā  Alītā.  Skolas un bibliotēkas apmeklējums.

Vijoleta Vaitulevičienė

Jolanta Miliauskė

15:00- 16:00

Alītas Profesionālās izglītības centra veiktais skolēnu lasītprasmes izglītības izvērtējums

Jolanta Miliauskė

2. diena     2021-11-09

9:00 – 10:30

Apmācība (I modulis) "Komunikācija un sadarbība, izmantojot digitālos rīkus".

Jurgita Kamandulienė

10:30 – 11:00

Apmācības (II modulis) "Lietuviešu programma lasīšanas un pieredzes veicināšanai lasīšanas veicināšanā Alītas Dainavas progymnāzija"

Eglė Lynykienė

11:00 – 12:00

Apmācība (II modulis) "Lasīšana sunim - veids, kā iegūt draugus ar grāmatu". Apmācībā piedalījās suns.

Inesa Ežerskytė-Purenok (speciāls pedagogs, logopēds, kanīta terapeits).

Joana Grygutis (psihologs, kaniterapeits)

13:00 – 14:30

Lasīšanas izglītības īstenošana skolāle i bibliotece Alytaus Dainavos progimnazijos, Vilties g. 12, Alytus. Skolas un bibliotēkas apmeklējums.

Edita Matulevičienė,

Virginija Šeštokienė

14:30

Dainavas skolas Alītas skolēnu lasītprasmes izglītības izvērtējums

Edita Matulevičienė

Dzień 3    2021-11-10

9:00 – 11:00

Apmācība (I modulis) "Lietuvas skolu digitālā infrastruktūra: IT iespējas un ieviešana"

Kęstutis Viselga

11:00 – 12:00

Apmācība (II modulis) "Lasīšanas stratēģijas kartes"

Danutė Venclovaitienė,

13:00 – 14:30

Lasīšanas izglītības īstenošana skolāle i bibliotece Alytaus Dzūkijos mokyklos, Tvirtovės g. 7, Alytus . Skolas un bibliotēkas apmeklējums.

Inga Diškevičienė

14:30

Skolēnu lasīšanas izglītības izvērtējums, ko veic Dzukijas skola Alītē

Edita Matulevičienė

4. diena 2021-11-11

9:00 – 11:00

Apmācība (I modulis) IT lasīšana

Vilija Špokienė

11:00 – 12:20

Apmācības (II modulis) "Bērnu literatūra Lietuvā. Pārmaiņu desmitgade

 

Justinas Vancevičius (Programmas "Bērnu planēta" vadītāja)

13:00 – 14:30

Alītas pilsētas bibliotēkas apmeklējums

Vilija Sušinskienė

14:30

Alītas pilsētas sabiedrisko kultūras iestāžu veiktais lasīšanas izglītības izvērtējums

Edita Matulevičienė

Vilija Sušinskienė

Dzień 5    2021-11-12

8:00 – 12:00

Lietuvas Nacionālās bibliotēkas veiktās lasīšanas izglītības metodes. Lietuvas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums Viļņā

Silva Balčiuvienė

Edita Matulevičienė

Eglė Lynykienė

12:00 -14:00

Lietuvas valsts kultūras iestāžu un skolu veiktais lasīšanas izglītības novērtējums

Silva Balčiuvienė

Edita Matulevičienė

Eglė Lynykienė

 

Atvērtie izglītības resursi, kas saistīti ar lektoru sagatavotajām apmācībām(tie tiek ievietoti mājas lapā – atvērto izglītības resursu apakšlapā).  

Īstenotās darbības apraksts

 

Apmācība Giżycko

loga 4
Temats: Lasīšanas izglītība Polijā un skolu un publiskās bibliotēkas Giżycko poviat

Apmācību programma

04.05.2022 (trešdiena)

8.00 - izbraukšana uz Olštinu.

10.30 - 14.00 - Olštinas provinces publiskās bibliotēkas apmeklējums

15.30 - izbraukšana uz Varmijas un Mazūrijas Universitātes Universitātes bibliotēku

16.00 - 17.30 - ekskursija pa bibliotēku

17.30 - 20.00 - atgriešanās Gižičko

05.05.2022 (ceturtdiena)

10.00 - 13.00 - projekta "Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas izglītībā" kopsavilkuma konference.

15.30 - izbraukšana uz Rīnu

16.00 17.30 - Kas bija Ādama Mickeviča poēmas varonis - Konrāds Valdenrods. Ekskursija pa Rīna pili. 

17.30- 21.00 - "Kopīgi poļu-lietuviešu-latviešu lasījumi Rynas skolu jauniešu viesnīcā".

06.05.2022 (piektdiena)

8.00 - pulcēšanās PORE (Smętka ielā 5) un došanās uz pašvaldības bērnudārzu Nr. 4 Giżycko.

8.15 - 10.30 - Pašvaldības bērnudārzs Nr. 4 "Visa Polija lasa bērniem"

11.00 - 13.00 - Mūzikas skolas koncertzāle (Dzelzceļa iela 22). Dalība Gižičko pašvaldības publiskās bibliotēkas 75 gadu jubilejas svinībās.

7.05.2022 (sestdiena)

 9.00 - 13.00 - Rajona Pedagoģiskā bibliotēka Gižicko.

Projekta kopsavilkums. Apmācību noslēgums un sertifikātu izsniegšana

Pabeigtās darbības apraksts

2023 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.