Otwarte zasoby edukacyjne

Metody promocji czytania opracowane przez uczestników projektu

Zasoby edukacyjne opracowane na potrzeby szkoleń

Strategie edukacji czytelniczej

Inne otwarte zasoby edukacyjne

      Konferencja w Jełgavie

 

Lubię jak mi się czyta

lubie jak mi sie czyta 1

Otwarte zasoby edukacyjne

Nauczyciel bardzo często przygotowuje lekcję przez kilka godzin, ale nierzadko również przez kilka tygodni lub miesięcy. Szkoda, by ten wysiłek był wykorzystywany tylko raz czy kilka razy w roku. Jeżeli owocem pracy nauczyciela jest plik elektroniczny, to w erze Internetu, nauczyciel może go udostępnić do wykorzystania innym kolegom.
W zamian tenże nauczyciel może skorzystać z podobnych produktów, wykonanych przez innych.

Tak mogą powstawać otwarte zasoby edukacyjne.

Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) (ang. Open Educational Resources, OER) – wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Wikipedia)

 oze 1

 

W Polsce, ideę tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozwija (między innymi) Koalicja otwartej edukacji (opis tej organizacji został wykonany na podstawie jej strony internetowej, w tym poprzez cytowanie wybranych fragmentów)

oze 2http://koed.org.pl/?lang=pl;

http://koed.org.pl/en/

 

Koalicja Otwartej Edukacji została założona przez 4 instytucje reprezentujące edukację i naukę: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Z każdym rokiem do Koalicji przystępują kolejne instytucje i organizacje. Aktualnie tj. (1 marca 2020r) Koalicję tworzy 40 podmiotów.

Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.
Otwarte zasoby edukacyjne, naukowe oraz zasoby kultury prezentowane przez Koalicję Otwartej Edukacji, to wytwory szeroko pojmowanej społecznej aktywności człowieka. Udostępniane w sposób gwarantujący wszystkim swobodny i bezpłatny dostęp, prawo do kopiowania, ponownego wykorzystania: przetwarzania, modyfikowania i remiksowania w dowolnym celu, wspierają indywidualny rozwój człowieka i naszych społeczności.
Edukacja, nauka i kultura oparta o otwarte zasoby wyrównuje szanse w uczeniu się przez całe życie, demokratyzuje wiedzę, ułatwia jej upowszechnianie i rozwijanie; buduje społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny, wpływa na innowacyjność świata, a równocześnie ułatwia korzystanie z różnorodnych zasobów tym, których na to nie stać, dają im społeczny awans.”

Na podstronie tego portalu pod nazwą „Projekty Koalicjantów” znajdują się linki do bardzo bogatego zestawu otwartych zasobów edukacyjnych z edukacji, nauki i kultury.

http://koed.org.pl/?page_id=6505&lang=pl

Polecamy dział „Wolne Lektury”. Jest to biblioteka internetowa prowadzona od 2007 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. W jej zasobach znajduje się klasyka literatury polskiej i światowej, w przeważającej liczbie w języku polskim, a także utwory współczesne udostępnione na zasadzie wolnej licencji. Naprawdę, jest tam co poczytać i/lub posłuchać, ponieważ pewna liczba utworów jest udźwiękowiona.
Czytelnicy litewscy znajdą tutaj znane im nazwiska autorów jak „Vincas Kudirka, Antanas Baranauskas, Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, Mykolas Palionis czy Adomas Mickevičius (!).

Niestety, nie znaleziono w tym zbiorze zasobów w języku łotewskim lub napisanych przez pisarzy z tego kraju (dodajmy jeszcze).

https://wolnelektury.pl/katalog/

W dziale EDUKACJA MEDIALNA został umieszczony serwis edukacyjny zawierający ponad 200 scenariuszy zajęć, ćwiczeń i materiałów do edukacji medialnej.

EDUKACJA CZYTELNICZA czeka na opracowanie.

Natomiast znaczną liczbę otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej ( lub linki do nich), można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który w latach 2014 -2018 prowadził aktywną działalność w tym obszarze.
Link do tych zasobów

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/

Znaczną liczbę otwartych zasobów edukacyjnych można również znaleźć na portalu edukacyjnym SCHOLARIS, stworzonym przez tą instytucję.
Po wpisania hasła „czytelnicza” pokazuje się 140 różnego rodzaju zasobów, ale dokładne ich sprawdzenie wskazuje niekiedy na zupełny brak powiązania z edukacją czytelniczą, są również zasoby powtarzające się.

http://scholaris.pl/

Uczestnicy niniejszego projektu, będą autorami, co najmniej 50 otwartych zasobów edukacyjnych w zakresie metod kształcenia kompetencji czytelniczych na różnych przedmiotach, różnych strategii popularyzacji czytelnictwa w szkołach, przedszkolu i wśród dorosłych, wychowania przyszłych rodziców do rozwijania zainteresowań czytelniczych własnych dzieci oraz promowania wartościowych pozycji literackich z Polski, Litwy i Łotwy.
Zasoby opracowane w językach narodowych uczestników zostaną przetłumaczone na język litewski, język łotewski, język polski oraz język angielski.
Będą pojawiały się stopniowo na tej stronie, przy czym ich największy wysyp powinien być w 2022 r.
Podejmiemy ich próbę umieszczenia na portalach edukacyjnych internetowych na Litwie, Łotwie i Polsce.

Mamy nadzieję, że wykonane przez uczestników projektu OTWARTE ZAOBY EDUKACYJNE będą przydatne do prowadzenia edukacji czytelniczej w wielu szkołach w krajach partnerów i wpłyną na poprawę czytelnictwa.

Zwiększenie tej aktywności jest niezbędne do zapewnienia naszym dzieciom właściwych warunków rozwoju społecznego a naszym krajom trwałego rozwoju gospodarczego.

oze 3
Informacje o licencji: Autorem Globalnego logo Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest Jonathasa Mello jest udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported 3.0

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (do pobrania po 12 marca 2020)

 

 

Promocja interesującej książki
 KA 1  KA 2
prezentacja  

 film

    

 

2022 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.