Konferencje

   Organizacja konferencji jest jedną z metod upowszechnienia rezultatów zastosowanych w projekcie oraz udostępnienia jego rezultatów innym zainteresowanym instytucjom.  W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy konferencje, w których, w każdej z nich weźmie udział, co najmniej 100 osób niebiorących udziału w projekcie.  Będą to nauczyciele i władze szkolne z innych szkół działających na danym obszarze lokalnym, władze samorządowe, rodzice i przyszli rodzice.

Na konferencjach zostaną przedstawione:

 1. Znaczenie czytelnictwa dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju i osobistego człowieka.
 2. Poziom czytelnictwa w danym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Poziom czytelnictwa w szkołach partnerów.
 4. Powiązanie czytelnictwa z tempem wzrostu PKB per capita, innowacyjnością i intensywnością kształcenia ustawicznego.
 5. Przebieg projektu
 6. Osiągnięte rezultaty w tym:
  1. Opracowane przez 50 uczestników projekt otwarte zasoby edukacyjne ilustrujące innowacyjne metody edukacji czytelniczej uczniów.
  2. Opracowane przez 10 zespołów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
  3. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
  4. Opracowane rekomendacje do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Metody wykorzystania dorobku projektu przez innych.

Organizacja konferencji

Lp.

Organizacja wiodąca 

Kraj, w którym odbędzie się działanie

Termin

Liczba uczestników

1

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku,

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Polska

5.05.2022

100

2

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA

Litwa

22.06.2022

100

3

Jelgavas Tehnikums

Łotwa

28.04.2022

100

 

konferencja

Fotografia z konferencji organizowanej w Alytus z udziałem wnioskodawcy

 Po zorganizowaniu konferencji zostanie zaprezentowany jej dokładny opis wraz z materiałami prezentowanymi podczas wydarzenia.

Konferencja  w Giżycku
 1. Strona tytułowa - Konferencja
 2. Opis konferencji w Giżycku - 5.05.2022
 3. Motywy i Metody - czyli dlaczego chcieliśmy realizować ten projekt i jak to zrobiliśmy
 4. 70 lat powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku
 5. Nowa strategia rozwoju czytelnictwa - partnerzy polscy
 6. Rekomendacje dla władz przedstawione przez partnerów z Polski
 7. Rekomendacje przedstawione przez partnerów z Litwy
 8. Rekomendacje przedstawione przez partnerów z Łotwy
Konferencja w Jełgavie
 1. Czytanie jako praca zespołowa - Inga Gredzena
 2. Czytanie książek - proces odkrywania siebie - Guna Alksne
 3. Konferencja 28.04.2022. Prezentacja koordynatora projektu Sandy Vanaga
 4. Opis konferencji w Jełgavie (Łotwa)
 5. Prezentacja Biblioteki w Zalenikach - Dace Vacere
 6. Promocja czytania w szkole technicznej w Jełgawie - Jana Mackēviča
 7. Rozwój umiejętności czytania - Anastasia Sidoruka
 8. Sposób na poprawę czytania w szkole technicznej w Jełgawie - Ingrida Arone
 9. Znaczenie książek w moim życiu -.Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Jelgavie
Konferencja w Alytus
 1. Czytanie dla psa to łatwiejszy spasób na zaprzyjaźnienie się z książką
 2. Droga do czytelnictwa - zakrety, góry, wyboje
 3. Jak Kraina Dzieci przybliża dzieciom książki i ich twórców
 4. Opis konferencji w Alytus 22.06.2022
 5. Plakat wstępny
 6. MOTYWY i METODY – czyli dlaczego chcieliśmy realizować ten projekt i jak to zrobiliśmy

2023 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.