Konferencje

   Organizacja konferencji jest jedną z metod upowszechnienia rezultatów zastosowanych w projekcie oraz udostępnienia jego rezultatów innym zainteresowanym instytucjom.  W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy konferencje, w których, w każdej z nich weźmie udział, co najmniej 100 osób niebiorących udziału w projekcie.  Będą to nauczyciele i władze szkolne z innych szkół działających na danym obszarze lokalnym, władze samorządowe, rodzice i przyszli rodzice.

Na konferencjach zostaną przedstawione:

 1. Znaczenie czytelnictwa dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju i osobistego człowieka.
 2. Poziom czytelnictwa w danym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Poziom czytelnictwa w szkołach partnerów.
 4. Powiązanie czytelnictwa z tempem wzrostu PKB per capita, innowacyjnością i intensywnością kształcenia ustawicznego.
 5. Przebieg projektu
 6. Osiągnięte rezultaty w tym:
  1. Opracowane przez 50 uczestników projekt otwarte zasoby edukacyjne ilustrujące innowacyjne metody edukacji czytelniczej uczniów.
  2. Opracowane przez 10 zespołów nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
  3. Opracowanie przez 10 zespołów nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki w organizacjach partnerów.
  4. Opracowane rekomendacje do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
 7. Metody wykorzystania dorobku projektu przez innych.

Organizacja konferencji

Lp.

Organizacja wiodąca 

Kraj, w którym odbędzie się działanie

Termin

Liczba uczestników

1

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku

Polska

2021-12

100

2

ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJA

Litwa

2022-01

100

3

Jelgavas Tehnikums

Łotwa

2022-03

100

 

konferencja

Fotografia z konferencji organizowanej w Alytus z udziałem wnioskodawcy

 Po zorganizowaniu konferencji zostanie zaprezentowany jej dokładny opis wraz z materiałami prezentowanymi podczas wydarzenia.

 

2022 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.