Spotkania projektowe

   W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane 4 spotkania projektowe. W każdym spotkaniu uczestniczą cztery osoby z instytucji wnioskodawcy tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku (dyrektor placówki, koordynator projektu, osoba prowadząca dokumentację projektu, osoba odpowiedzialna za finanse projektu) oraz min. po jednej osobie reprezentującej każdego partnera. Podczas spotkań projektowych są wypracowywane decyzje dotyczące ustalenia sposobów realizacji projektu a także ewaluacja zrealizowanych działań.

  Spotkania służą również do zapoznania kierownictwa instytucji partnerskich, którzy na ogół nie będą uczestniczyć w szkoleniach, z infrastrukturą bibliotek oraz dotychczasowymi strategiami realizacji edukacji czytelniczej prowadzonymi przez partnerów.

 spotkanie projektowe


Spotkanie projektowe Nr 1.
Organizator: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku,
Miejsce: Giżycko, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Termin: 16 -17.10.2019
Program spotkania.
Omówienie sposobu realizacji projektu. Podpisanie umów miedzy instytucją wnioskującą a partnerami. Ustalenie sposobu finansowania i dokumentowania działań projektu. Omówienie metod prowadzenia pierwszych szkoleń w Alytus na Litwie w okresie marzec – kwiecień 2020. Prezentacja partnerów z Giżycka. Krótkie wizyty u poszczególnych partnerów, omówienie sposobu i metod prowadzenia edukacji czytelniczej przez partnerów. Prezentacja szkolnych bibliotek partnerów z Giżycka. Wizyta w bibliotece publicznej.

Opis zrealizowanego spotkania Nr 1


Spotkanie projektowe Nr 2.
Organizator: Szkoła Dzukija w Alytus,
Miejsce: Alytus - szkoła Dzukija, inni partnerzy w Alytus
Termin: 16-17.02.2020.
Program spotkania.
Prezentacja wyników ewaluacji szkoleń prowadzonych w Alytus (zostanie zrealizownay metodą korespondencyjną. Ponowne omówienie sposobu realizacji projektu. Ostateczne ustalenie sposobu prowadzenia szkoleń. Omówienie metod upowszechniania projektu i czynności wykonywanych przez poszczególnych partnerów. Omówienie kolejnych szkoleń prowadzonych w Giżycku zaplanowanych na wrzesień - październik 2020. Wizyty u innych partnerów w Alytus, w tym omówienie sposobu i metod prowadzenia przez nich edukacji czytelniczej. Prezentacja szkolnych bibliotek partnerów. Wizyta w bibliotece publicznej w Alytus.

Opis zrealizowanego spotkania Nr 2


Spotkanie projektowe nr 3

Organizator. Szkoła Nr 93 w Rydze

Miejsce: Ryga

Data: 9-10 września 2021 r.

Planowany program spotkania

Prezentacja oceny szkolenia w Giżycku. Omówienie stanu realizacji projektu, głównych celów i sposobu ich realizacji. Dyskusja na temat szkolenia planowanego na jesień 2021 roku na Łotwie. Wizyty u wybranych łotewskich partnerów w celu omówienia ich sposobów i metod edukacji czytelniczej. Prezentacja partnerskich bibliotek szkolnych w Rydze. Wizyta w Bibliotece Publicznej w Rydze.

Opis spotkania nr 3


Spotkanie projektowe nr  4

Organizator: Progimnazjum  Dainavia

Miejsce: Alytus

Data: 7-8.04.2022 r.

Planowany program spotkania

 Ocena szkolenia Alytus. Kwestie finansowe związane z realizacją projektu. Sytuacja otwartych zasobów edukacyjnych. Omówienie zadań do realizacji: szkolenie w Giżycku 4-6 maja 2022 r., organizacja konferencji w każdym kraju, opracowanie nowego programu rozwoju czytelnictwa szkolnego, opracowanie programu rozwoju biblioteki szkolnej, opracowanie rekomendacji dla władz dotyczących niezbędnych działań w zakresie rozwoju czytelnictwa, omówienie harmonogramu realizacji działań wszystkich partnerów.

Prezentacja Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II. Prezentacja programu promocji czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku.

Opis spotkania nr 4

 

2024 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.