Spotkania projektowe

   W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane 4 spotkania projektowe. W każdym spotkaniu uczestniczą cztery osoby z instytucji wnioskodawcy tj. Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku (dyrektor placówki, koordynator projektu, osoba prowadząca dokumentację projektu, osoba odpowiedzialna za finanse projektu) oraz min. po jednej osobie reprezentującej każdego partnera. Podczas spotkań projektowych są wypracowywane decyzje dotyczące ustalenia sposobów realizacji projektu a także ewaluacja zrealizowanych działań.

  Spotkania służą również do zapoznania kierownictwa instytucji partnerskich, którzy na ogół nie będą uczestniczyć w szkoleniach, z infrastrukturą bibliotek oraz dotychczasowymi strategiami realizacji edukacji czytelniczej prowadzonymi przez partnerów.

 spotkanie projektowe


Spotkanie projektowe Nr 1.
Organizator: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku,
Miejsce: Giżycko, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Termin: 16 -17.10.2019
Program spotkania.
Omówienie sposobu realizacji projektu. Podpisanie umów miedzy instytucją wnioskującą a partnerami. Ustalenie sposobu finansowania i dokumentowania działań projektu. Omówienie metod prowadzenia pierwszych szkoleń w Alytus na Litwie w okresie marzec – kwiecień 2020. Prezentacja partnerów z Giżycka. Krótkie wizyty u poszczególnych partnerów, omówienie sposobu i metod prowadzenia edukacji czytelniczej przez partnerów. Prezentacja szkolnych bibliotek partnerów z Giżycka. Wizyta w bibliotece publicznej.

Opis zrealizowanego spotkania Nr 1


Spotkanie projektowe Nr 2.
Organizator: Szkoła Dzukija w Alytus,
Miejsce: Alytus - szkoła Dzukija, inni partnerzy w Alytus
Termin: 16-17.02.2020.
Program spotkania.
Prezentacja wyników ewaluacji szkoleń prowadzonych w Alytus (zostanie zrealizownay metodą korespondencyjną. Ponowne omówienie sposobu realizacji projektu. Ostateczne ustalenie sposobu prowadzenia szkoleń. Omówienie metod upowszechniania projektu i czynności wykonywanych przez poszczególnych partnerów. Omówienie kolejnych szkoleń prowadzonych w Giżycku zaplanowanych na wrzesień - październik 2020. Wizyty u innych partnerów w Alytus, w tym omówienie sposobu i metod prowadzenia przez nich edukacji czytelniczej. Prezentacja szkolnych bibliotek partnerów. Wizyta w bibliotece publicznej w Alytus.

Opis zrealizowanego spotkania Nr 2


Spotkanie projektowe Nr 3.
Organizator: Liceum Nr 93 w Rydze.
Miejsce: Ryga - Jelgava
Termin: listopad - grudzień 2020.
Projektowany program spotkania.
Prezentacja ewaluacji szkoleń prowadzonych w Giżycku i Alytus. Omówienie zebranej dokumentacji szkoleń. Omówienie szkoleń prowadzonych na Łotwie, zaplanowanych na marzec – kwiecień 2021 r. Wizyty u poszczególnych partnerów z Łotwy, omówienie sposobu i metod prowadzenia przez nich edukacji czytelniczej. Prezentacja szkolnych bibliotek partnerów w Rydze i Jelgavie. Wizyta w bibliotece publicznej w Rydze i Jelgavie.


Spotkanie projektowe Nr 4.
Organizator Progimnazjum Dainava.
Miejsce: Alytus
Termin: styczeń 2022.
Omówienie uzyskanych rezultatów wytworzonych przez uczestników z Alytus. Udział w konferencji organizowanej w Alytus upowszechniającej rezultaty projektu, tj. prezentacja przez reprezentantów poszczególnych partnerów strategii edukacji czytelniczej stosowanych w ich szkole, stanu czytelnictwa w szkole i organizacji szkolnych bibliotek. Omówienie wyników ewaluacji konferencji. Ustalenie wytycznych do organizacji następnej konferencji.

 

2022 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.