Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami

Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, czyli szkolenia nauczycieli były podstawowym działaniami projektu. Brało w nich 50 osób, po 5 osób reprezentujących każdego partnera.  Udział w szkoleniach pomógł nauczycielom nabyć i/lub rozwinąć umiejętności prowadzenia edukacji czytelniczej, którą rozumiemy, jako rozwijanie zainteresowań i kształtowanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wymiana doświadczeń,  odbywająca się podczas szkoleń, ułatwiła opracowanie przez zespoły nauczycieli z jednej szkoły, strategii rozwoju czytelnictwa w szkole oraz określenie nowego sposobu funkcjonowania biblioteki szkolnej. Wiedza i umiejętności nauczycieli uzyskane w wyniku realizacji projektu będą przez nich stosowane i rozwijane w dalszej pracy.

Mamy nadzieję, że bezpośredni przykład nauczycieli biorących udział w projekcie i szkół zaangażowanych w to przedsięwzięcie,  zachęci innych nauczycieli i inne szkoły do korzystania z informacji i rezultatów umieszczonych na tej stronie internetowej.

 szkolenie 1

Nauczyciele – uczestnicy projektu podczas szkolenia na Łotwie (Muzeum Rainisa i Aspazji w Rydze)

 

 

Terminy i organizatorzy szkoleń

Lp.

Organizacja wiodąca
 

Tytuł szkolenia

Kraj,

Forma szkolenia

Miejscowość

Termin

Liczba uczestników

1

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy z innymi partnerami z powiatu giżyckiego

Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim

Polska

Giżycko,

Forma zdalna

Grupa A 16.11-20.11.2020
Grupa B 23.11-27.11.2020

50

(2x25)

2

Rigas 93.vidusskola; Rigas Lietuviesu vidusskola

Kształcenie kompetencji czytelniczych realizowane w szkołach na Łotwie

Łotwa

stacjonarnie

(Ryga i Jełgava)

20-24 września

2021

50

3

Centrum Szkolenia Zawodowego w Alytus we współpracy z Alytuską Szkołą Alytus Dzukija i Gimnazjum Dainava w Alytus

Edukacja czytelnicza na Litwie oraz funkcjonowanie bibliotek szkolnych i biblioteki publicznej w Alytus

Litwa

stacjonarnie

(Alytus, Wilno)

8-12

listopad

2021

50

4

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim i Olsztynie

Polska

4-7.05.

2022

50

loga
Szczegółowe programy szkoleń
Szkolenie w Giżycku    

loga 1
Temat: Edukacja czytelnicza w Polsce oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim

 

Dzień 1

Moduł I Rozwijanie kompetencji informatycznych według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki.

Dzień 1

8.00 -14.30

Kompetencja 3. Tworzenie treści. Tworzenie treści

Marcin Zaród

Ekspert zatrudniony przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kompetencja 3. Integracja i przetwarzanie treści

Kompetencja 3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

Kompetencja 3. Programowanie

Kompetencja 4. Bezpieczeństwo. Narzędzia służące ochronie

Kompetencja 4. Ochrona danych osobowych

Kompetencja 4. Ochrona zdrowia

Dzień 2

8.00 -14.30

Kompetencja 4. Bezpieczeństwo. Ochrona środowiska

Marcin Zaród

Ekspert zatrudniony przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kompetencja 5. Rozwiązywanie problemów.

Rozwiązywanie problemów technicznych

Kompetencja 5. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

Kompetencja 5. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.

Kompetencja 5. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Moduł II. Innowacyjne strategie upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowane w Polsce
Moduł III. Strategie edukacji czytelniczej realizowane w szkołach na terenie powiatu giżyckiego
Moduł IV. Organizacja bibliotek na terenie powiatu giżyckiego, pokaz 3 bibliotek szkolnych, pedagogicznej i publicznej

Dzień 3

8.00 -11.00

Organizacja biblioteki w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Waldemar Bargiel

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

11.30 -14.30

Organizacja Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku

Grażyna Imporowicz

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji

Dzień 4

8.00 -12.00

Wpływ czytelnictwa na rozwój społeczny i materialny mieszkańców oraz na rozwój gospodarczy kraju

Waldemar Bargiel,

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Kazimierz Ambroziak

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Ogólny poziom czytelnictwa w Polsce

Kształcenie umiejętności czytania w szkołach w Polsce

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2020

Strategie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów przedstawione w publikacji  „CZYTELNICTWO– NOWA JAKOŚĆ”

12.30 -14.30

Organizacja edukacji czytelniczej w Przedszkolu Miejskim Nr 4

Iwona Słowikowska

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku

Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku

Dzień 5

8.00-12.00

Wybrane metody edukacji czytelniczej stosowane w szkołach w Polsce

Beata Harasim

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Kazimierz Ambroziak

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku

Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze - „Narodowe Czytanie”

Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze - „Noc Bibliotek”

Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze - „Cała Polska czyta dzieciom”

Polska czyta – Szwecja czyta” - czyli jak to robią w Szwecji”.

12.30 -14.30

Organizacja biblioteki w Szkole Podstawowej w Rydzewie

Katarzyna Kozłowska

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Szkole Podstawowej w Rydzewie

 

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (są dostępne na podstronie „Otwarte Zasoby Edukacyjne”).

Opis zrealizowanego działania - do pobrania.

Opinie uczestników szkolenia (są dostępne na podstronie „Otwarte Zasoby Edukacyjne”)


Szkolenie w Rydze i Jełgawie

loga 2

Kształcenia kompetencji czytelniczych realizowane w szkołach na Łotwie

.

Dzień 1 - 20.09.2021

 

Szkoła Nr 93

8.00

13.00

Jak w edukacji w szkole podstawowej promować czytanie mające osobiste znaczenie dla ucznia?

Gunta Siliņa Jasukēviča.

Możliwości wykorzystania testu Dibels NEXT do oceny umiejętności czytania i określenia działań wspierających

Anda Mauriņa

Możliwości wykorzystania różnych aplikacji informatycznych do nauki i kształceniu nawyków czytania

Indra Siksaliete

Promowanie umiejętności czytania w Szkole Średniej nr 93

Indra Siksaliete

Ewaluacja podręczników do literatury - seminarium czytelnicze

 

Rozwijanie umiejętność czytania w języku obcym (niemieckim)

Inga Volfa

Biblioteka szkolna – jako szczególne miejsce w rozwijania umiejętności czytania i kształtowania nawyków czytania książek.

 

Pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania 

Liene Valdmane

15.00-17.00

Ryskie Centrum Młodzieży „Kaņieris“

Promocja czytelnictwa w Ryskim Centrum Młodzieży „Kaņieris”.

Pracownicy Centrum

8.00-12.00

 

 

Dzień 2 - 21.09.2021

 

Litewska szkoła średnia

 

Sztuka teatru jako czytelnia

Reinis Vējiņš

Lekcja otwarta lekcja "Sztuka teatru"

Reinis Vējiņš

Pedagogiczne i psychologiczne aspekty umiejętności czytania i pisania

D. Potashova, S. Paula

Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania.

D. Potashova, S. Paula

Biblioteka Narodowa w Rydze

 

15.00 -17.00

Projekty ukierunkowane na kształtowanie nawyków czytania realizowane przez Łotewską Bibliotekę Narodową w Rydze.

Pracownicy Biblioteki

 

Dzień 3 - 22.09.2021

 

 

Muzeum Rainis i Aspazija w Rydze

 

8.00 -15.00

Ewaluacja badań LU OESD, PIZA, PIRLS i wykorzystanie wyników tych badań  do promowania czytania

Antra Antra Ozola

Rita Kiselova

Życie i twórczość  poetów łotewskich  Rainisa i Aspazji (film) .

Pracownicy Muzeum

Integracyjna metodologia nauczania w celu zmniejszenia specyficznych zaburzeń czytania u uczniów szkoły podstawowej

Czytanie jako czynność mowy

Strategie nauki czytania

Anda Kauliņa

 

Dzień 4 - 23.09.2021

 

8.00 -15.00

Fundacja „Ziedonis”

 

Kreatywne pisanie i inne techniki czytelnicze Iveta Ratinika

Iveta Ratinika

Ocena umiejętności czytania na egzaminach państwowych - sytuacja na Łotwie po 3 klasie, po 6 klasie,  po 9 klasie -  Kaspars Špūle kierownik Wydziału Egzaminacyjnego

Kaspars Špūle

Wykorzystanie muzeów pisarzy i poetów łotewskich do promowania czytania przez młodzież - pedagogika muzealna. Zajęcia edukacyjne w Muzeum O. VācietisaMuzeum Akuratera.

Pracownicy Muzeum

 

Dzień 5 - 24.09.2021

 

 

Szkoła Techniczna w Jełgawie

 

8.00-14.00

Prezentacje nauczycieli / opowieści o promowaniu umiejętności czytania i pisania

Nauczyciele szkoły

Prezentacja o Szkole Technicznej w Jelgavie + wycieczka po szkole (biblioteka, sale do nauki, laboratoria, warsztaty)

Nauczyciele szkoły

Promocja czytelnictwa w  Bibliotece Miejskiej w Jelgavie.

Nauczyciele szkoły

Promocja czytelnictwa realizowana przez Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży "Zinitis"

Nauczyciele szkoły

 

Opis zrealizowanego działania (do pobrania)

Ewaluacja szkolenia – Refleksje uczestników szkolenia  (do pobrania)

Szkolenie w Alytus

loga 3

Edukacja czytelnicza na Litwie oraz funkcjonowanie bibliotek szkolnych i biblioteki publicznej w Alytus

 

Miejsce szkolenia:

Szkoła w Kurnėnai Lauris Radziukynas,

Draugystės g. 2, Kurnėnai, LT-64233 Alytus r.

Program szkolenia

Dzień 1 2021-11-08

9:00 – 10:00

Prezentacja szkoły w Kurnėnai

Dainava

10:00 – 11:00

Szkolenie (Moduł I) "Cyfrowa infrastruktura szkół litewskich: Możliwości informatyczne i wdrażanie"

Kęstutis Viselga

11:00 – 12:00

Szkolenie (moduł II) "Kreatywne strategie czytania"

Nijolė Amšiejienė,

13:00 – 14:30

Realizacja edukacji czytelniczej przez szkołę i bibliotekę Alytuskiego Centrum Kształcenia Zawodowego. Wizyta w szkole i bibliotece.

Vijoleta Vaitulevičienė

Jolanta Miliauskė

15:00- 16:00

Ewaluacja  edukacji czytelniczej wśród uczniów prowadzonej przez Alytuskie Centrum Edukacji Zawodowej

Jolanta Miliauskė

Dzień 2     2021-11-09

9:00 – 10:30

Szkolenie (Moduł I) "Komunikacja i współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych".

Jurgita Kamandulienė

10:30 – 11:00

Szkolenie (moduł II) "Litewski program promocji czytelnictwa i doświadczenia z promocji czytelnictwa w Alytus Dainava Progymnasium"

Eglė Lynykienė

11:00 – 12:00

Szkolenie (Moduł II) "Czytanie psu - sposób na zaprzyjaźnienie się z książką". W szkoleniu  uczestniczył pies.

Inesa Ežerskytė-Purenok (pedagog specjalny, logopeda, kaniterapeuta.

Joana Grygutis (psycholog, kaniterapeuta)

13:00 – 14:30

Realizacja edukacji czytelniczej przez szkołę i bibliotekę Alytaus Dainavos progimnazijos, Vilties g. 12, Alytus. Wizyta w szkole.

Edita Matulevičienė,

Virginija Šeštokienė

14:30

Ewaluacja  edukacji czytelniczej wśród uczniów prowadzonej przez  szkołę Dainava w Alytus

Edita Matulevičienė

Dzień 3    2021-11-10

9:00 – 11:00

Szkolenie (Moduł I) "Cyfrowa infrastruktura szkół litewskich: Możliwości informatyczne i wdrażanie"

Kęstutis Viselga

11:00 – 12:00

Szkolenie (moduł II) "Karty strategii czytania"

Danutė Venclovaitienė,

13:00 – 14:30

Realizacja edukacji czytelniczej przez szkołę i bibliotekę Alytaus Dzūkijos mokyklos, Tvirtovės g. 7, Alytus . Wizyta w szkole i bibliotece.

Inga Diškevičienė

14:30

Ewaluacja  edukacji czytelniczej wśród uczniów prowadzonej przez szkołę Dzukija w Alytus

Edita Matulevičienė

Dzień 4    2021-11-11

9:00 – 11:00

Szkolenie (Moduł I) Czytanie IT

Vilija Špokienė

11:00 – 12:20

Szkolenie (Moduł II) „Literatura dziecięca na Litwie. Dekada zmian

 

Justinas Vancevičius (Kierownik Programu Planeta Dzieci)

13:00 – 14:30

Wizyta w Bibliotece Miejskiej w Alytus

Vilija Sušinskienė

14:30

Ewaluacja  edukacji czytelniczej prowadzonej przez publiczne instytucje kultury Miasta Alytus

Edita Matulevičienė

Vilija Sušinskienė

Dzień 5    2021-11-12

8:00 – 12:00

Edukacja czytelnicza realizowana przez Bibliotekę Narodową Litwy. Wizyta w Bibliotece Narodowej Litwy w Wilnie

Silva Balčiuvienė

Edita Matulevičienė

Eglė Lynykienė

12:00 -14:00

Ewaluacja  edukacji czytelniczej prowadzonej przez publiczne instytucje kultury i szkoły na Litwie

Silva Balčiuvienė

Edita Matulevičienė

Eglė Lynykienė

 

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (są umieszczone na stronie internetowej – podstrona Otwarte Zasoby Edukacyjne).

Opis zrealizowanego działania

Uzupełniające szkolenie w Giżycku 

loga 4


Temat: Edukacja czytelnicza w Polsce oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim

Program szkolenia

04.05.2022 (środa)

8.00 - wyjazd do Olsztyna.

10.30-14.00 - wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie

15.30 – wyjazd do Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

16.00 -17.30 - zwiedzanie biblioteki

17.30 – 20.00  – powrót do Giżycka

05.05.2022 (czwartek)

10.00-13.00 konferencja podsumowująca projekt „Efektywnie strategie w edukacji czytelniczej   uczniów”

15.30 - wyjazd do Rynu

16.00 17.30 – Kim był bohater poematu Adama Mickiewicza - Konrad Wallenrod. Zwiedzanie Zamku w Rynie. 

17.30- 21.00 – „Wspólne czytanie polsko – litewsko – łotewskie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie”.

06.05.2022 r. (piątek)

8.00 – zbiórka  PORE (ul. Smętka 5) i wyjście do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku

8.15-10.30– Przedszkole Miejskie nr 4 „Cała Polska Czyta Dzieciom”

11.00 – 13.00 - Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej (ul. Kolejowa 22). Udział w uroczystości  75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

7.05.2022 (sobota)

 9.00  - 13.00 - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku.

Podsumowanie projektu. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

 

Opis zrealizowanego działania

 

2023 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.