Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami

   Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, czyli szkolenia nauczycieli są podstawowym działaniem projektu. Udział w nich pomoże nauczycielom nabyć i/lub rozwinąć umiejętności prowadzenia edukacji czytelniczej, którą rozumiemy, jako rozwijanie zainteresowań i kształtowanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa książek wśród dzieci i młodzieży. Ponadto ułatwią opracowanie przez zespoły nauczycieli z jednej szkoły, strategii rozwoju czytelnictwa w szkole oraz określenie nowego sposobu funkcjonowania biblioteki szkolnej. Wiedza i umiejętności nauczycieli uzyskane w wyniku realizacji projektu będą przez nich stosowane i rozwijane w dalszej pracy. Bezpośredni przykład nauczycieli biorących udział w projekcie i szkół zaangażowanych w projekt zachęci innych nauczycieli i inne szkoły do korzystania z informacji i rezultatów umieszczonych na ogólnodostępnej stronie internetowej powstałej podczas projektu.

szkolenia

Scenka ze szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus”

http://www.gizycko-alytus.edu.pl/index.php/pl/#galleryabf6a0d472-18

 

Terminy i organizatorzy szkoleń

Lp.

Organizacja wiodąca
 

Tytuł
spotkania

Kraj, w którym odbędzie się działanie

Termin

Liczba uczestników

1

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku i Szkołą Podstawową w
Rydzewie.

 

Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim

Polska

Grupa A 16.11-20.11.2020
Grupa B 23.11-27.11.2020

50

(2x25)

2

Rigas 93.vidusskola; Rigas Lietuviesu vidusskola

Kształcenie kompetencji czytelniczych realizowane w szkołach na Łotwie

Łotwa

2021-03

50

(2x25)

3

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Edukacja czytelnicza na Litwie oraz funkcjonowanie bibliotek szkolnych i biblioteki publicznej w Alytus

Litwa

2021-09-10

50

(2x25)

Ogólne programy szkoleń
Szkolenie w Giżycku 

Grupa A: 16.11-20.11.2020

Grupa B: 23.11-27.11.2020

Temat: Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie giżyckim

 W działaniu weźmie udział 50 uczestników projektu, którymi są nauczyciele partnerskich szkół i pracownicy wnioskodawcy.

Cele działania

  • Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
  • Poznanie nowatorskich strategii prowadzenia edukacji czytelniczej w Polsce.
  • Poznanie skutecznych strategii edukacji czytelniczej realizowanych w szkołach w powiecie giżyckim.
  • Poznanie roli bibliotek szkolnych realizowanych w wybranych szkołach w powiecie giżyckim, ich infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
  • Poznanie roli biblioteki publicznej w Giżycku, jej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.

Organizacja szkolenia:
Uczestnicy (50 osób) zostali podzieleni na 2 grupy A i B.
Grupę A tworzyli nauczyciele z Polski, szkolenie zostało przeprowadzone w formie wirtualnej w dniach 16-20.11.2020 r.
Grupę B tworzyli nauczyciele z Litwy i Łotwy, szkolenie zostało przeprowadzone w formie wirtualnej w dniach 23-27.11.2020 r.
Program szkolenia w Giżycku (z Giżycka).
Część informatyczna realizowana w poszczególnych grupach, może się różnić poziomem trudności w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.
Moduł I. Rozwijanie kompetencji informatycznych według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki. (3 godz.).
Treści szkolenia informatycznego zaplanowane do realizacji w Giżycku
Kompetencja 3. Tworzenie treści
1) Tworzenie treści
2) Integracja i przetwarzanie treści
3) Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
4) Programowanie
Kompetencja 4. Bezpieczeństwo
1) Narzędzia służące ochronie
2) Ochrona danych osobowych
3) Ochrona zdrowia
4) Ochrona środowiska
Kompetencja 5. Rozwiązywanie problemów
1) Rozwiązywanie problemów technicznych
2) Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
3) Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
4) Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
Moduł II. Innowacyjne strategie upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowane w Polsce ( 2 godz.).
Moduł III. Strategie edukacji czytelniczej realizowane w szkołach na terenie powiatu giżyckiego (pokaz w czterech szkołach po 1 godz.)
Moduł IV. Organizacja bibliotek na terenie powiatu giżyckiego, pokaz 3 bibliotek szkolnych, pedagogicznej i publicznej ( 1 godz.).
Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (do pobrania dla uczestników projektu po zalogowaniu

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (do pobrania po 20 września  2020).

Opis zrealizowanego działania - do pobrania.

Szkolenie uzupełniające w Giżycku

Ewaluacja szkolenia (do pobrania po 15 stycznia 2021)

Szkolenie w Rydze i Jełgawie  (marzec - kwiecień 2021)
Kształcenia kompetencji czytelniczych realizowane w szkołach na Łotwie

W działaniu weźmie udział 50 uczestników projektu, którymi są nauczyciele partnerskich szkół i pracownicy wnioskodawcy. Z wyjątkiem sytuacji losowych powinna być ta sama grupa, która uczestniczyła w wydarzeniu w Alytus i Giżycku.

Zostaną zorganizowane szkolenia dla grup A i B.

Program szkolenia jednej grupy na Łotwie.

Rozkład dnia podczas szkolenia

Moduł I. Zastosowanie metodologii kształcenia zintegrowanego w celu ograniczenia specyficznych trudności czytania i rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów (3 godz.) w tym:

1)Podstawowe założenia koncepcji kształcenia zintegrowanego,

2)Podstawy psychologiczno- pedagogiczne kształcenia zintegrowanego,

3)Cele i zadania kształcenia zintegrowanego w świetle modelu kształcenia ogólnego,

4)Płaszczyzny integracji, ich teoretyczne i praktyczne podstawy,

5)Integracja wokół metod, celów, treści, rodzajów aktywności uczniów, pojęć,

6)Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w nauczaniu zintegrowanym,

Moduł II. Innowacyjne strategie upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowane na Łotwie ( 2 godz.).

Moduł III. Strategie edukacji czytelniczej realizowane w szkołach na terenie Rygi (pokaz w szkole) 1 godz.

Moduł IV. Organizacja szkolnych bibliotek na terenie Rygi Organizacja biblioteki miejskiej - pokaz w  bibliotece ( 1 godz.).

Po południu

Praca własna uczestników - ocena strategii edukacji czytelniczej prowadzonej w szkołach łotewskich w Rydze, ocena organizacji i metod pracy bibliotek szkolnych. Ocena powstanie w formie pliku elektronicznego, który zostanie przesłany do osoby wyznaczonej przez organizatora.

Szczegółowy program szkolenia (do pobrania po 30 stycznia 2021)

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (do pobrania po 10 marca  2021).

Opis zrealizowanego działania ( do pobrania po 30 kwietnia 2021)

Ewaluacja szkolenia ( do pobrania po 30 kwietnia 2021)

Szkolenie w Alytus – wrzesień - październik 2020r.
Temat: Edukacja czytelnicza na Litwie oraz funkcjonowanie bibliotek szkolnych i biblioteki publicznej w Alytus

Cele działania

  • Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
  • Poznanie nowatorskich strategii edukacji czytelniczej prowadzonej w szkołach na Litwie.
  • Poznanie skutecznych strategii edukacji czytelniczej stosowanych w szkołach w Alytus.
  • Poznanie roli bibliotek szkolnych w wybranych szkołach w Alytus, ich infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
  • Poznanie roli biblioteki publicznej w Alytus, jej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.

Organizacja szkolenia;

Uczestnicy (50 osób) zostaną podzieleni na 2 grupy A i B. Szkolenie każdej grupy trwa 5 dni.

Program szkolenia jednej grupy na Litwie.

Rozkład dnia podczas szkolenia

Moduł I. Rozwijanie kompetencje informatycznych uczestników projektu według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki. (3 godz.).

Treści szkolenia informatycznego do realizacji w Alytus.

1. Informacja

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji

1.2 Ocena Informacji

1.3.Przechowywanie i odnajdywanie informacji

2. Komunikacja

2. 1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2. Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3. Aktywność obywatelska online

2.4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2.5. Netykieta

2.6. Zarządzanie tożsamością cyfrową

Moduł II. Innowacyjne strategie upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowane na Litwie ( 2 godz.).

Moduł III. Strategie edukacji czytelniczej realizowane w szkołach na terenie Alytus. Pokaz tego działania w czterech szkołach w Alytus ( po 1 godzinie).

Moduł IV. Organizacja bibliotek na terenie miasta Alytus ( pokaz 4 bibliotek szkolnych i jednej publicznej ( po 1 godz.).

Po południu

Praca własna uczestników: ocena strategii edukacji czytelniczej, ocena organizacji i metod pracy bibliotek szkolnych i biblioteki publicznej. Oceny zostaną sporządzone w pliku elektronicznym i przesłane do osoby opiekującej się grupą z organizacji wnioskującej.

Szczegółowy program szkolenia w Alytus (do pobrania)

Otwarte zasoby edukacyjne związane ze szkoleniem przygotowane przez wykładowców (po pobrania po 20 września 2021).

Opis zrealizowanego działania ( do pobrania po 10 listopada 2021)

Ewaluacja szkolenia (do pobrania po 15 listopada 2021)

2022 © Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów All Rights Reserved.